रामानंदनगर कॉलेजमध्ये एकदिवसीय कार्यशाळा उत्साहात

Dublin Core

Title

रामानंदनगर कॉलेजमध्ये एकदिवसीय कार्यशाळा उत्साहात

Subject

कार्यशाळा

Description

रामानंदनगर येथे सं शोधनात्मक अध्यापन शास्त्र कार्यशाळा बोलताना प्रा.डॉ. सुरेश साळुंखे कर्मवीर मंचावर विषय तज्ञ मांन्यवर.

Date

दि. १/२/२०१९